Digitaal Onderhoudsboek

Ontdek het digitale onderhoudsboek

Een belangrijk onderdeel van de motor

Disclaimer

Voorwaarden betreffende het gebruik van de website van Digitaal Onderhoudsboek

Digitaal Onderhoudsboek heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via de website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Digitaal Onderhoudsboek zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Digitaal Onderhoudsboek geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. Digitaal Onderhoudsboek is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Digitaal Onderhoudsboek, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Digitaal Onderhoudsboek. Digitaal Onderhoudsboek is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Digitaal Onderhoudsboek wordt verkregen.

Alle aan Digitaal Onderhoudsboek verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van Digitaal Onderhoudsboek mag niets van deze website gekopieerd worden.


Digitaal Onderhoudsboek - 2017

De gegevens worden verwerkt, even geduld alsjeblieft...